42 rodziny uczestnikami Programu Pomocy Pieniężnej

W naszej parafii od 20 marca 2023 do 6 kwietnia 2023 działał punkt rejestrujący uchodźców wojennych z Ukrainy do otrzymania pomocy pieniężnej w Programie Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej.

Nasz punkt wygenerował 250 kodów do rejestracji, natomiast wnioski złożono w ilości 234. Do programu zakwalifikowały się 42 rodziny zarejestrowane w naszym punkcie. Zapraszamy do odbioru kart płatniczych w godzinach pracy kancelarii parafialnej.

Warunki jakie musiały spełnić osoby potrzebujące pomocy:

  • Przyjechały do Polski 24 lutego 2022 r. lub później i mieszkały przed tym dniem w Ukrainie (bez względu na narodowość).
  • Obecnie są zarejestrowane i mieszkają w Polsce.
  • Nigdy nie były beneficjentami Programu Wielofunkcyjnej Pomocy Pieniężnej w Polsce. Program ten prowadzony jest przez organizacje humanitarne i zapewnia przez 3–4 miesiące środki finansowe na podstawowe potrzeby (700–710 zł na jedną osobę oraz 600–610 zł na kolejnych członków rodziny).
  • Znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i nie mają dostępu do stałych dochodów, które wystarczyłyby do pokrycia minimalnych wydatków gospodarstwa domowego.

Cieszymy się, że nasz punkt wsparł Diakonię Polską oraz Diakonię Katastrophenhilfe. Dziękujemy p. Oksanie, p. Eli oraz wszystkim zaangażowanym w jego sprawne funkcjonowanie.