Plan Nabożeństw

Nabożeństwa w Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mrągowie

 

 

29 października 2023 r. – 21. Niedziela po Trójcy Świętej – 506. Pamiątka Reformacji

Tekst kazania: 1 Mż 13,1-12(13-18)

  • 10:30 Mrągowo – Spowiedź i Komunia Św. (ks. B. Polok)

 

05 listopada 2023 r. – 22. Niedziela po Trójcy Świętej 

Tekst kazania: 1 J 2,12-14

  • 10:30 Mrągowo – Spowiedź i Komunia Św. (ks. B. Polok)

 

12 listopada 2023 r. – 3. Niedziela przed końcem roku kościelnego 

Tekst kazania: Rz 8,18-25

  • 10:30 Mrągowo (ks. B. Polok)
  • 12:30 Użranki – Spowiedź i Komunia Św. (ks. B. Polok)

 

19 listopada 2023 r. – Przedostatnia Niedziela roku kościelnego 

Tekst kazania: Mt 25,31-46

  • 10:30 Mrągowo (ks. B. Polok)

 

26 listopada 2023 r. – Ostatnia Niedziela roku kościelnego – Niedziela Wieczności

Tekst kazania: 2 P 3,(3-7)8-13

  • 10:30 Mrągowo (ks. B. Polok)