Dom Parafialny

Kochani parafianie i sympatycy z bliska i daleka. Przed nami wielkie zadanie generalnego remontu naszego domu parafialnego w Mrągowie. Dla każdego z nas jest to bardzo ważny budynek, który budzi wiele dobrych i ciepłych wspomnień. Ale wspomnieniami nie możemy dalej żyć, czas na działanie. Na tej stronie zamieszczać będziemy aktualne dokumenty dotyczące naszej Plebanii

Wytyczono mapę zadań jakie na nas czekają, a więc:

  1. Ekspertyza techniczna budynku – zakończy się w marcu 2023 r.
  2. Ekspertyza konserwatorska i opracowanie Programu Prac Konserwatorskich – marzec / kwiecień 2023 r.
  3. Podsumowanie dokumentów i przygotowanie planu prac remontowych – kwiecień 2023 r.
  4. Przygotowanie i opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskami ekspertyzy technicznej i konserwatorskiej. Musimy opracować projekt budowalny (takie są wymogi prawa budowalnego), gdyż należy wymienić elementy konstrukcyjne budynku jak np. elementy więźby i ścian nośnych.
  5. Uzyskanie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na planowane prace.
  6. Uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowalnych.
  7. Wykonanie prac budowlanych poszczególnych elementów, jak: izolacja pozioma i pionowa fundamentów, remont ścian nośnych, remont / wymiana konstrukcji dachu, wykonanie izolowanych podłóg, wymiana instalacji elektrycznej (nadal jest aluminiowa), wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wymiana i montaż instalacji grzewczej, itp.
  8. Zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Droga prowadząca do remontu budynku plebanii jest długa i bardzo kosztowana, ale nie niemożliwa, jeśli krok po kroku będziemy realizowali nasze zamierzenia. Stale poszukujemy środków, dotacji i wsparcia na realizację naszego zadania. Dlatego też ośmielamy się prosić o pomoc i otwieramy zbiórkę na remont naszego domu parafialnego. Prosimy o wpłacanie ofiar na konto naszej parafii w Mrągowie

BNP Paribas: 08 1600 1462 1855 0784 1000 0001

W tytule: Ofiara na cele kultu religijnego – Dom Parafialny.

ks. Marcin Pysz – Proboszcz-Administrator Parafii E-A w Mrągowie

 

Dotychczas uzyskaliśmy wyniki przeglądów technicznych budynku oraz instalacji, niestety wszystkie negatywne. Aktualnie jesteśmy w trakcie dokonywania ekspertyz technicznych budynku. W trakcie jest także wstępny kosztorys prac związanych z remontem budynku.

Aktualizacje działań dotyczących budynku

W czerwcu otrzymaliśmy ekspertyzę stanu technicznego budynku plebanii oraz zalecenia konserwatorskie dotyczące planowanych prac.

W sierpniu (09.08.2023r.) miały miejsce negocjacje pomiędzy naszą parafią, którą reprezentował proboszcz-administrator ks. Marcin Pysz, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczyły one przyznania środków przeznaczonych na remont budynku plebanii i kościoła, na podstawie wniosku złożonego w 2019 roku.

Z wielką radością ogłaszamy, że negocjacje przyniosły sukces! Teraz przed nami kolejne ważne kroki, m.in. zaplanowanie prac oraz przygotowanie budynku plebanii i kościoła pod remont. Rozpoczęcie prac planujemy w pierwszym kwartale 2024 roku, a ich zakończenie do końca tegoż roku.