Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski p. Artur Chojecki nadał status nowej jednostce powołanej przez Ewangelickie Stowarzyszenie Betel. W dniu 01.06.2022 r. zostało powołane Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie (CIS). CIS w Mrągowie powstaje we współpracy stowarzyszenia z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Mrągowie.

CIS w Mrągowie będzie realizował pomoc w zatrudnieniu osób potrzebujących, długotrwale bezrobotnych w ramach praktyk CIS na terenie Powiatu Mrągowskiego. Idea znalazła wielkie poparcie pani Starosty Mrągowskiej Barbary Kuźmickiej-Rogala.

Biuro CIS w Mrągowie znajduje się przy ul. Kościelnej 2 w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mrągowie.

Bardzo ciesze się, że Ewangelickie Stowarzyszenie Betel znalazło zaufanie w oczach p. Starosty oraz p. Wojewody i możemy realizować nasz nowy projekt reintegracji zawodowej na terenie Powiatu Mrągowskiego. Za organizację biura w Mrągowie odpowiada p. Elżbieta Polok. W tym miejscu również serdecznie dziękuję ks. Bartłomiejowi Polokowi za pomoc i zaangażowanie w projekt.

Marcin Pysz – Prezes Zarządu Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel

Dlaczego warto? CIS zapewnia korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pracownik zyskuje stałe wynagrodzenie finansowane przez Fundusz Pracy, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, do tego składki zdrowotne i emerytalno-rentowe, doświadczenie, opiekę psychologiczną, spotkania integracyjne, wyżywienie i wiele innych. Natomiast pracodawca może zyskać pracownika na 30 godzin tygodniowo, na okres od minimum pół roku do 2 lat, ponosząc przy tym jedynie koszty ustalone z CIS-em. Wszystkie składki oraz pensję pokrywa Fundusz Pracy, a koszty na rzecz CIS-u mogą zostać później odliczone od podatku pracodawcy.

Zachęcamy do zgłaszania się pracodawców poszukujących pracowników, jak i osoby chętne do podjęcia pracy. Chętnie udzielimy dalszych informacji, w tym celu warto zwrócić się do p. Eli, przychodząc na Parafię lub dzwoniąc na numer: +48 694-598-545.