Ucieczka Jonasza

Prorok Jonasz, to znana postać, którą pewnie poznaliście już na Szkółce Niedzielnej. Zapoznajcie się jednak jeszcze raz z losami tego proroka czytając lekcję z podręcznika i biblijną Księgę Jonasza. Na koniec pozostaje zadanie on-line z powtórką Czytaj więcej

2020-03-18 Godzina Biblijna

Niewiasto, oto syn twój! Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. J 19,26-27 Przytoczone przez Ewangelistę Jana słowa Jezusa z krzyża dotyczą kilku życiowych płaszczyzn. Bez wątpienia na pierwszy plan wysuwa się Czytaj więcej