Prace porządkowe przy parafii

Działamy prężnie dalej! Robi się coraz cieplej, w związku z czym prowadzimy coraz więcej prac w terenie przyparafialnym.  Między innymi pozyskaliśmy ziemię, którą wysypano oraz rozplantowano przy budynku Koinonii, wykoszono zarośla przy kościele oraz pod drzewami, jak i teren za Koinonią. Wyczyszczono kostkę przed Koinonią oraz na ścieżkach, jak również ułożono pozyskane i pocięte drewno pod wiatą przy budynku Koinonii. Posadzono również nowe kwiaty przy froncie Koinonii, jak i oczyszczono teren przy mirabelce, zawieszono także hamak.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w przeprowadzone prace.